Sukcesje

W przypadku gdy sukcesor wyraża gotowość i chęć przejęcia firmy, przygotowujemy jedynie niezbędne dokumenty prawne.

W pozostałych przypadkach, oferujemy poniższe usługi:

Przekazanie firmy/kapitału/wiedzy następnemu pokoleniu to skomplikowany proces. Czasem zaczyna się od decyzji nestora (wariant I). Czasem sukcesor przejmuje firmę w sposób nagły (wariant II).

W ramach wspierania procesu sukcesji oferujemy następujące usługi:

Wariant I

 1. Konsultacje z nestorem i sukcesorem, w których uczestniczy psycholog.
 2. Praca nad strategią rozwojową:
  • Wyjazd do siedziby klienta
  • Sesja w siedzibie AJM, na której robiona jest wspólnie analiza SWOT, przekazywana jest misja firmy, oraz powstaje nowa wizja
  • Doradcy AJM przygotowują strategie rozwoju na najbliższe lata
 3. Przygotowanie dokumentów prawnych, po udanej sukcesji.
Wspólnie z nestorem przygotowujemy firmę/kapitał/wiedzę, na przejęcie jej przez sukcesora.

Wariant II

Wariant I


 1. Konsultacje z nestorem i sukcesorem, w których uczestniczy psycholog.
 2. Praca nad strategią rozwojową:
  • Wyjazd do siedziby klienta
  • Sesja w siedzibie AJM, na której robiona jest wspólnie analiza SWOT, przekazywana jest misja firmy, oraz powstaje nowa wizja
  • Doradcy AJM przygotowują strategie rozwoju na najbliższe lata
 3. Przygotowanie dokumentów prawnych, po udanej sukcesji.

Wariant II


Wspólnie z nestorem przygotowujemy firmę/kapitał/wiedzę, na przejęcie jej przez sukcesora.